انتقاد روزنامه اصلاح طلب از اظهارات عارف در مورد فرزندش

تغییرحکم عجیب 3جوان متجاوز از اعدام به زندانروزنامه آفتاب یزد در سرمقاله خود به اظهارات محمدرضا عارف انتقاد کرد. تغییرحکم

گروگانگیرها فردی را که برای وصول طلب شان گرفته بودند،اشتباهی بود

ایران نوشت:چندی قبل مرد جوانی به نام شایان با مراجعه به پلیس از ربوده شدن خود توسط چند مرد ناشناس