طرح محله بندی شهر و تعیین مسئول مستقیم برای هر محله اجرا می شود

تصاویر | اموال مسروقه کشف شده در طرح تقاضای صفر نیروی انتظامیشهردار خرم آباد در جمع معاونان و مدیران مالی

طرح ملی تاب آوری اجتماعی زنان در ایلام اجرا می شود

ثبت جهانی پته کرمانایرنا نوشت:مشاور استاندار و مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری ایلام گفت: طرح ملی تاب آوری اجتماعی