افتتاح 17 طرح و پروژه زیربنایی در قزوین با حضور رئیس جمهور

نامزدها این روزها کجا می‎روند؟/خبری از هاشمی طبا و جهانگیری نیستبا حضور رییس جمهور، طرح صنعتی پایا پلیمر پلاستیک و