تصاویر | طبیعت زمستانی چشمه‌های باداب سورت

اسکان روزانه بیش از ۱۰۰همراه بیمار در همراه‌سرای شهرداری/ متکدیان از بزرگراه‌ها جمع‎آوری می‌شوندچشمه‌های باداب سورت واقع در استان مازندران