اجرای طرح طبیعت‌گردی روستایی با همکاری ایران و ژاپن در بخش خمام

اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل بار درون‌شهری با تسهیلات ویژه شهرداری مشهدمدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان