قطعنامه ضدصهیونیستی شورای امنیت و دستاوردهای آن برای فلسطینی‌ها

آخرین فرصت منصوریان!ایرنا نوشت: شورای امنیت سازمان ملل به تازگی قطعنامه ای را با اجماع بدون سابقه و فارغ از