صعود زمستانه آتش نشان شهر باران به حمایت از کودکان مبتلا به ویروس ایدز

مرتضی نبوی: قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در منطقه در حال افزایش استجواد پیروی آتش نشان کوهنورد شهرباران به حمایت