سرقت مسلحانه از یک صرافی در خیابان فردوسی با پراید و کلاشنیکف

عکس | حضور ظریف در مراسم چهلمین روز درگذشت آیت‌اللهمهر نوشت: سه جوان مسلح به اسلحه کلاشنیکف ساعت یک و