آمانو در صدد مذاکره با مقام‌های بلندپایه آمریکا در مورد برجام

برای مادرم ؛ امیرۀ آسمانایرنا نوشت: مقام های آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه اعلام کردند که «یوکیا آمانو»