فیلم | گزارش نطق ترامپ پس از پیروزی در صدا و سیما | گفته بود سیفون را می‌کشد …

تصاویر | آخرین روز نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها و برگزاری اختتامیهمقدمه گزارش صدا و سیما درباره اولین نطق ترامپ پس