قطب‌الدین صادقی:‌ تئاتر به بازی ذهنی و فردی هنرمندان تبدیل شده است

تصاویر | جلسه درس خارج فقه رهبر انقلابقطب‌الدین صادقی معتقد است امروزه در پیوند با مسایل اجتماعی ضعیف شده‌ایم و