هنرمندان دنگ شو مهمان «خندوانه» شدند

برای حفظ‌حرمت‌ها، خیلی از ادعاهای بابک‌زنجانی را علنی نکردیماعضای گروه موسیقی دنگ شو امشب مهمان برنامه «خندوانه» می‌شوند. برای حفظ‌حرمت‌ها،