شوخی لاریجانی با مرخصی تشویقی مردان شاغل: این هم از عجایب است!

حکم قصاص قاتل ستایش تایید شدرئیس مجلس در برابر مرخصی تشویقی مردان شاغل که صاحب فرزند می‌شوند به شوخی گفت