عضو شورای شهر خرم آباد مدیرکل کتابخانه‌های لرستان شد

اطلاعیه فدراسیون فوتبال درباره لباس‌های آدیداسطی حکمی از سوی رئیس نهاد کتابخانه های کشور ،”علی جهان‌آرا” عضو شورای اسلامی شهر