فیلم | واکنش روحانی به انتخاباتی دانستن منشور حقوق شهروندی

عاملان حملۀ تروریستی استانبول شناسایی شدندرئیس جمهور در گفتگوی تلویزیونی با مردم به اظهارات برخی سیاسیون که منشور حقوق شهروندی