بچه‌های شهرستان از بین خواهند رفت، اگر جشنواره‌ها وجود نداشته باشند

لوح و تندیس کارآفرین برتر نصیب آرد زر شدمرتضی نجفی کارگردان نمایش «قاقمان» از مشکلاتی که تئاتر در استان قزوین