شهاب‌‌باران بر فراز کوه چهار دختر/عکسی که ناسا منتشر کرد

نوبخت: آیا منتقدین با تمسخر کردن دولت آرامش پیدا می‌کنند؟ /توان خرید مردم دغدغه دولتمردان استطی یکی دو شب گذشته