بهروز شعیبی: قبل از ساخت «سیانور»، «گوزن‌ها» را دوباره دیدم

تفاهم‌نامه وزارت بهداشت و ارتباطات/ نسخه‌های دارویی الکترونیکی می‌شوندسومین برنامه از مجموعه برنامه‌های «سینما دو» پنج‌شنبه 25 آذر با حضور