شعبات موسسه توسعه لرستان از شنبه باز می شوند / سپرده سرمایه گذاران پرداخت می‌شود

واکنش ایران به حمله تروریستی در مصرطی چند روز اخیر یک سری تجمعات در محل استانداری لرستان و در شعب