حکم انتصاب علی‌اصغر احمدی در معاونت سیاسی وزارت کشور صادر شد

وعده ساخت بیمارستان هزار تخت خوابی در شهرری/ استاندار: کیفیت آب تهران پایین بود، درستش کردیمحکم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر