تنها هواپیمای باری فارس در قطر متوقف شد

تصاویر |گلوباک؛ کوچک‌ترین شهر توریستی صربستان«خبرجنوب» نوشت: سرانجام هواپیمای باری فارس خوشایند نیست. این هواپیما 10 روز است در فرودگاه