تعداد دیگری از تبصره‌های لایحه بودجه سال ٩٦ در هیات دولت تصویب شد

سینماگران ایرانی که شانس جایزه آسیاپاسیفیک را از دست دادند/از نویسنده «دختر»تا فرهاد اصلانیهیات وزیران در ادامه بررسی لایحه بودجه