نسخه نهایی «فصل نرگس» تحویل دفتر جشنواره فجر شد

آقای آجورلوی عزیز، این رفتار با سروش بعید بودنسخه نهایی فیلم سینمایی «فصل نرگس» به نویسندگی و کارگردانی نگار آذربایجانی