مستمری عادی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد که قطع شده بود، دوباره برقرار شد

توضیح تهیه‌کننده «مادر قلب اتمی» درباره تحریم حوزه هنریبرخی گزارش‌ها نشان می‌دهد پس ازافزایش یارانه نیازمندان از سوی دولت، مستمری

ساخت آشیانه بالگرد و پایگاه امداد و نجات هوایی ایلام آغاز شد

استناد یک دادگاه ایرانی به مصوبه ۷۰سال پیش سازمان ملل و اعلامیه جهانی حقوق‌بشرآیین کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی