مشکل حل شده دوباره پیچیده شد؛ عصبانیت کی‌روش از لو رفتن دعوت پرسپولیسی‌ها

تصمیمات جدید برای پاداش پایان خدمت کارکنان دولتفهرست تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار با قطر و چین در شرایطی