زخمی شدن سروصورت رضا عطاران در اثر اصرار یک هوادار برای سلفی گرفتن / عکس

آخوندی به محل برخورد قطارها رفتعباس یاری دبیر تحریریه مجله «فیلم» درباره حادثه‌ای نوشت که در اثر اصرار به سلفی