ربوده شدن هواپیمای مسافربری خطوط هوایی لیبی با بیش از 100 سرنشین

میانجیگری وزیر ورزش برای ابقای منصوریانایسنا نوشت: نخست‌وزیر مالت از ربوده شدن یک هواپیمای خطوط هوایی لیبی و فرود آن