سی و چهارمین جلسه کمیته مدیریت تالاب انزلی به ریاست معاون هماهنگی عمرانی استانداری برگزار شد

نگاه راهبردی در برنامه های فرهنگی دانشگاه ها باید حاکم باشدسی و چهارمین جلسه کمیته مدیریت تالاب بین المللی انزلی