درخواست اینستاگرامی سیدحسن خمینی از مردم برای آیت‌الله هاشمی

شاخص آبرسانی روستایی در گیلان ده درصد افزایش یافته استایسنا نوشت:سیدحسن خمینی با انتشار عکسی در اینستاگرام خود از مردم