برگزیدگان سومین جشنواره شکوه شکیبایی معرفی شدند

در تربیت تکنسین در جامعه با کمبود مواجه هستیمبرگزیدگان نهایی چهار بخش شعر، مقاله، داستان و دل‌نوشته در سومین جشنواره