عملیات اجرایی سد لیروک در لرستان آغاز می‌شود

آیا مباحث اخلاقی پیامبر(ص) با ساختار زندگی امروز سازگار است؟تسنیم نوشت: استاندار لرستان گفت: حوزه آبریزسد لیروک در استان لرستان