کنایه روحانی به صداوسیما بخاطر سانسور سخنانش/برخی 20سال است هرچه پیشگویی کردند برعکس درآمده است/6

دومین پیروزی صبا در لیگ شانزدهمروحانی گفت: اینکه برخی مفاد حقوق شهروندی هنوز اجرایی نمی شود متأسف هستم. من همواره