اختراع سایه‌بان خنک‌کننده خورشیدی در بندرعباس

بررسی مشکلات مراکز درمانی استان در نشست مشترک نمایندگان استان با وزیر بهداشتاستاد دانشکده فنی و حرفه ای فاطمیه بندرعباس