تازه‌ترین اظهارنظر سالار عقیلی درباره بیمه کردن حنجره‌اش

درخواست گورباچف از رهبران روسیه و آمریکاسالار عقیلی با حضور در نمایشگاه مطبوعات درباره بیمه کردن حنجره‌اش سخن گفت و