پیام دبیرکل سازمان ملل درباره تبعیض نژادی نسبت به مسلمانان

قاچاق چگونه ۱۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرد؟ایرنا نوشت: دبیر کل سازمان ملل با ابراز نگرانی و هشدار نسبت به