سازمان بیمه سلامت مستقل می‌ماند/ بیمه‌ها موظفند از وزارت بهداشت تبعیت کنند

گشایش دفتر یادبود آیت الله هاشمی در سفارت ایران در بیروتایسنا نوشت: سخنگوی وزارت بهداشت درباره انتقال سازمان بیمه سلامت