ساخت آشیانه بالگرد و پایگاه امداد و نجات هوایی ایلام آغاز شد

استناد یک دادگاه ایرانی به مصوبه ۷۰سال پیش سازمان ملل و اعلامیه جهانی حقوق‌بشرآیین کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی