جدول جدید زمان‌بندی انتخابات خانه‌های مطبوعات منتشر شد

نشست مشترک رییس دانشگاه علوم پزشکی و مدیرعامل بانک ملی لرستانستاد برگزاری انتخابات الکترونیک خانه‌های مطبوعات، جدول جدید زمان‌بندی انتخابات