تصاویر | بزرگداشت شهید آتش‌نشان میانه‌ای ساختمان پلاسکو در زادگاه

لهستان از روسیه به دادگاه لاهه شکایت می‌کندمراسم بزرگداشت آتش‌نشان شهید حادثه پلاسکو، «ناصر مهرورز» در زادگاه خود روستای گلن‌گدر