رییس بنیاد سینمایی فارابی از جشنواره فجر گفت/ مشارکت بنیاد در ساخت «امپراطور جهنم»

ایرانشناس برجسته گرجی درگذشتایسنا نوشت: مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی اعلام کرد: «این بنیاد در سال سینمایی ١٣٩٥، تاکنون از 75