فرمانداری شهرستان ری؛ تغییر نام شورای شهر تهران مر قانون است

افتتاح یک نمایشگاه نقاشی با الهام از اشعار مولانامعاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری، در واکنش به اشکالات