رویکرد دولت تدبیر و امید نسبت به سمن‌ها مثبت است/ لزوم تغییر نگرش برخی مدیران

سومین نشست شعر و داستان در دانشگاه فرهنگیان برگزار شدمدیرعامل موسسه فرهنگی، رسانه‌ای افق گفت: در سه سال گذشته شاهد