تصاویر | رویایی که آرزوی خیلی از کودکان جهان است!

امید نورافکن:دو پیشنهاد اروپایی دارم اما اول استقلالبچه‌های زیادی در سراسر ایران و جهان، چشم به تلویزیون می‌دوزند تا مسی