کریس رونالدو نقره داغ شد/ محرومیت سنگین برای بهترین بازیکن جهان

جهانگیری: محیط زیست یک موضوع فانتزی نیست/ تا صنعتی شدن کشور هنوز راه در پیش داریمکریستیانو رونالدو به دلیل هل