یک مقام روسی: ایران و روسیه همکاری‌هایشان را با وجود طرحهای منطقه‌ای توسعه می‌دهند

معاون وزیر: تخریب دولت مایه تاسف استایگور ماروزوف عضو کمیسیون بین الملل شورای فدراسیون روسیه که در جمع هیاتی از