روسیه و سوریه برای افزایش هماهنگی نظامی علیه تروریسم توافق کردند

نمایش جنبه‌های درونی انسان در «منو»ایرنا نوشت: در مذاکرات بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و سپهبد والری گراسیموف رئیس ستاد

ایران، روسیه و ترکیه سند تشکیل مناطق کاهش تنش در سوریه را بررسی کردند

نامۀ نمایندگان درباره وعده‌های فراقانونی برخی کاندیداهاایرنا نوشت: جزئیات سند ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه در نشست سه جانبه

وزرای خارجه روسیه و ترکیه درباره حلب تلفنی رایزنی کردند

فتحعلی اویسی: جعفر والی تمام وجودش را صرف کار می‌کردمهر نوشت: «سرگئی لاوروف» وزیر خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی با