روسیه موشک‌ها و سامانه‌های دفاع هوایی‌اش را از سوریه خارج نمی‌کند

جواد زنجانی: شهرکهای جدیدالتاسیس اردبیل نیازمند احداث فضاهای آموزشی هستندایسنا نوشت: یک منبع نظامی روسی اعلام کرد این کشور قصد