تکذیب انتقال پیام آمریکا به کشورمان از طریق روسیه

تولید برق با استفاده از چتر نجات/ایده جدید برای انرژی پاکبه گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه