روزنامه جمهوری اسلامی: کارکرد روحانیت این است که مسابقه سیب خوری اجرا کند و صیغه نامه صادر کند؟!

تصاویر | بلایی که با «ایرما» بر سر فلوریدا نازل شدروزنامه جمهوری اسلامی در ادامه یادداشتهای پیشین خود به رفتار