روحانی: سختگیری‌ها برای شبکه‌های اجتماعی را باید کم کنیم/اشاره مجری به فرزندان بیکار وزیر کشور/1

عکس | نمودار ارزش حقیقی صادرات غیرنفتی که رئیس جمهور به مردم ارائه کردرئیس جمهوری می‌گوید: وزارت ارتباطات اعلام کرد